1. Formació Ocupacional (FOAP).

Formació adreçada a aturats, totalment subvencionada, amb diploma oficial del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’aprendre un ofici i inserir-se en el món laboral.

2. Programes de Formació i Inserció (PFI).

Cursos adreçats a alumnes que tenen més de 16 anys i que no han obtingut el graduat en ESO. Totalment subvencionats. Aquests cursos serveixen per a que aquests tipus d’alumnes puguin seguir els cicles formatius de grau mig o bé aprenguin un ofici i es puguin inserir en el món laboral.

3. Pràctiques en empresa.

Convenis de pràctiques amb empreses per a enfortir la vessant pràctica de les nostres accions formatives en un entorn empresarial real.
Oferim a les empreses la possibilitat de disposar de persones formades i poder arribar a cobrir una possible vacant de feina.

4. Formació Contínua.

Cursos adreçats a treballadors de diferents sectors empresarials, totalment gratuïts i dissenyats per a que el treballador pugui fàcilment aplicar-los al seu lloc de feina.
Aquests cursos estan integrats en els certificats de professionalitat, per a que l’alumne pugui obtenir la certificació oficial de l’especialitat que hagi escollit.
Cursos especialitzats que permeten un reciclatge professional.

5. Formació ‘In Company’.

Disseny i desenvolupament d’accions formatives personalitzades per a l’empresa Client; cursos elaborats segons les seves necessitats formatives i adreçades només al personal de la seva organització.
Amb la formació ‘in company’ s’assessora a l’empresa Client en la decisió i execució de les accions formatives més adaptades al seu cas.
Es tracta d’accions formatives presencials que optem per l’aprenentatge reflexiu i la total participació dels assistents, amb un metodologia interrogativa i mètodes actius (role-playing, simulació, casos pràctics…).

6. Consultoria en Formació.

La nostra extensa experiència com a Centre de Formació ens permet oferir assessorament a les nostres empreses Clients en l’àmbit de la formació:
Amb el disseny, desenvolupament i avaluació del pla de formació de l’empresa.
Amb la gestió d’ajudes públiques per als plans de formació de les empreses i optimitzar, així, la seva inversió en formació.
Amb l’assessorament pedagògic en les formacions de benvinguda i/o de reciclatge

7. Centre Formació d’Adults (CFA).

Estem autoritzats pel Departament d’Educació per a oferim formació adreçada a persones majors de 18 anys en l’àmbit Instrumental i Bàsic. Ofertem el curs privat de Graduat d’ESO en el que mitjançant clases presencials, una atenció personalitzada, horaris adaptats i exàmens en el propi centre es pot obtenir el Títol de Graduat en Educació Secundària (ESO)