Formació Ocupacional (FOAP)

Formació adreçada a aturats, totalment subvencionada, amb diploma oficial del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’aprendre un ofici i inserir-se en el món laboral.

Pràctiques en empresa

Convenis de pràctiques amb empreses per a enfortir la vessant pràctica de les nostres accions formatives en un entorn empresarial real. Oferim a les empreses la possibilitat de disposar de persones formades i poder arribar a cobrir una possible vacant de feina.

Formació 'In Company'

Disseny i desenvolupament d’accions formatives personalitzades per a l’empresa Client; cursos elaborats segons les seves necessitats formatives i adreçades només al personal de la seva organització. Amb la formació ‘in company’ s’assessora a l’empresa Client en la decisió i execució de les accions formatives més adaptades al seu cas. Es tracta d’accions formatives presencials que optem per l’aprenentatge reflexiu i la total participació dels assistents, amb un metodologia interrogativa i mètodes actius (role-playing, simulació, casos pràctics…).

Centre formació adults (CPA)

Estem autoritzats pel Departament d’Educació per a oferim formació adreçada a persones majors de 18 anys en l’àmbit Instrumental i Bàsic. Ofertem el curs privat de Graduat d’ESO en el que mitjançant clases presencials, una atenció personalitzada, horaris adaptats i exàmens en el propi centre es pot obtenir el Títol de Graduat en Educació Secundària (ESO)

Programa de Formació i Inserció (PFI)

Curs d'Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració adreçat a alumnes d'entre 16 i 21 anys i que no han obtingut el graduat en ESO. Formació totalment subvencionada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  La durada del curs és la d'un any acadèmic i inclou formació pràctica en empreses.  La superació d'aquest curs permetrà a l'alumne accedir a un cicle formatiu de grau mitjà o bé incorporar-se al món laboral amb un certificat de professionalitat de nivell 1.

Formació Contínua

Cursos adreçats a treballadors de diferents sectors empresarials, totalment gratuïts i dissenyats per a que el treballador pugui fàcilment aplicar-los al seu lloc de feina. Aquests cursos estan integrats en els certificats de professionalitat, per a que l'alumne pugui obtenir la certificació oficial de l'especialitat que hagi escollit. Cursos especialitzats que permeten un reciclatge professional.

Consultoria en formació

La nostra extensa experiència com a Centre de Formació ens permet oferir assessorament a les nostres empreses Clients en l’àmbit de la formació: Amb el disseny, desenvolupament i avaluació del pla de formació de l’empresa. Amb la gestió d’ajudes públiques per als plans de formació de les empreses i optimitzar, així, la seva inversió en formació. Amb l’assessorament pedagògic en les formacions de benvinguda i/o de reciclatge