L’Escola PONS es va crear l’any 1992 amb l’objectiu de cobrir necessitats formatives a les empreses de la nostra area geogràfica: Terres de l’Ebre i Baix Maestrat.

Des del seu inici ens hem enfortit i evolucionat com a centre de formació:

 • 1992: El Dept. de Treball ens homologa per a impartir cursos de Formació Ocupacional (amb número de cens 3326).
 • 1996: Gestionem i impartim formació continuada a empreses.
 • 2001: El Dept. d’Educació ens homologa per a impartir Programes de Garantia Social (PGS)(codi de centre 43960018).
 • 2002: El Dept. de Salut ens homologa per a impartir i expedir diplomes de Manipulació d’Aliments (REFMA:188/CAT).
 • 2002: La certificadora Applus+ ens atorga el certificat de qualitat ISO9001:2000.
 • 2005: L’Escola PONS crea una Borsa de Treball pròpia.
 • 2006: L’Escola PONS implanta la Consultoria en RRHH.
 • 2010: El Dept. d’Educació ens autoritza com a Centre de Formació d’Adults. Amb número de centre 43012010.
 • 2010: Ens autoritzen com a centre col•laborador de l’acreditació de competències en tectologies de la informació i la comunicació (ACTIC).
 • 2012: El dept. d’Empresa i Ocupació ens autoritza com a Agència de Col•locació (amb número d’identificació: 0900000067)

Escola PONS compta amb el suport de les administracions:

GENERALITAT DE CATALUNYA:

 • Departament d’Empresa i Ocupació.
 • Departament d’ Ensenyament
 • Departament de Salut.
 • Departament d’Interior

FUNDACIÓ TRIPARTITA PER LA FORMACIÓ I L’OCUPACIÓ