Project Description

Informació del curs

Acredita’t com expert en atenció al client i consumidor

Converteix-te en un dels professionals més sol·licitats en qualsevol empresa o entitat del sector privat o públic, principalment en departaments comercial, de compres i / o magatzem, o en un servei de recepció, registre, atenció de reclamacions o atenció post venda.

 • Realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern, amb qualitat de servei, dins del seu àmbit d’actuació i responsabilitat.
 • Utilitzar els mitjans informàtics i telemàtics i aplicar-hi els procediments interns i la normativa vigent.
 • Utilitzar, en cas necessari, una llengua estrangera.
Codi
ADGG0208

Descripció
Activitats administratives en la relació amb el client

Família professional
Administració i gestió

Àrea professional
Gestió de la informació i comunicació

Certificat de Professionalitat
Nivell 2

Modalitat
Subvencionat presencial

MF0975_2: Tècniques de recepció i comunicació. (90h)
MF0976_2: Operacions administratives comercials. (160h)
UF0349: Atenció al client en el procés comercial. (40h)
UF0350: Gestió administrativa del procés comercial. (80h)
UF0351: Aplicacions informàtiques de gestió comercial. (40h)
MF0973_1: Enregistrament de dades. (90h)
MF0978_2: Gestió d’arxius. (60h)
MF0977_2: Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client. (90h)
MF0233_2: Ofimàtica. (190h)
UF0319: Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic. (30h)
UF0320: Aplicacions informàtiques de tractament de textos. (30h)
UF0321: Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul. (50h)
UF0322: Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals. (50h)
UF0323: Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d’informació. (30h)
MP0079: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’activitats administratives de recepció i relació amb el client. (120h)

 • Telefonista-Recepcionista d’oficina.
 • Telefonista.
 • Empleat/ada administratiu/iva de serveis d’emmagatzematge i recepció.
 • Recepcionista en establiments diferents d’oficines, en general.
 • Hostessa d’informació.
 • Operador/a-Enregistrador/a de dades en ordinador.
 • Auxiliar administratiu/iva amb tasques d’atenció al públic, no classificats -anteriorment.
 • Auxiliar de suport administratiu a la gestió de compra i/o venda.
 • Auxiliar administratiu/iva comercial.
 • Auxiliar de control i informació.
 • DNI en vigor
 • Últim DARDO
 • Currículum Vitae actualitzat
 • Títol d’ESO o equivalent (si no, es realitzaran proves d’accès)