Durant el mes de gener començarem la FPO DUAL a l’Escola Pons. Des del primer dia que comenceu estareu donats d’alta a un empresa d’hostaleria i a més a més fareu formació. Jornada de 40 hores setmanals (65 % treballant i 35 % estudiant). Només tenim 8 places. Per informació truqueu-nos al 977741158