OBJECTIUS DEL CURS:

  • Adquirir habilitats i conèixer els sistemes de comunicació
  • Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació
  • Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguir la màxima comprensió del receptor
  • Identificar i manegar la comunicació verbal i no verbal
  • Comunicar de manera congruent el missatge i identificar les incongruències