El dia 21 d’octubre comencem el certificat d’OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA