Formació i Recursos Humans2018-02-01T19:13:35+00:00

Darrers cursos

CURS DE PRIMERS AUXILIS BÀSIC DE 30 HORES

2, abril, 2019|

Contingut general del curs

Actuació en cas d’emergència

Aturada cardiorespiratòria

Suport vital bàsic

Desobstrucció i tractament de la via aèria

Hemorràgies

Traumatismes

Alteracions de la consciència

Patologia toràcica

Dolor abdominal

Patologies especials

Urgències oftalmològiques, d’oïda i nas

Intoxicacions alimentàries, medicaments i productes tòxics

Picadures, mossegades (engloba animals, plantes, insectes i persones)

Urgències metabòliques i endocrines: Hipoglucèmia, coma diabètic, hiperglucèmia, hipertensió, insuficiència renal

Acadèmia de Tortosa busca Programador d’Autòmats Industrials

25, març, 2019|

“Som un Centre de Formació Ocupacional situat a Tortosa i estem cercant un formador per impartir un certificat de professionalitat de Nivell 3 “Desenvolupament de productes de sistemes d’automatització industrial”. Es per si a la seva Borsa de Treball disposem d’un formador amb aquest perfil:

–        Títol d’Enginyeria ó equivalent

–        Màster amb Formació o Experiència amb formació

–        1 any d’experiència amb programació d’Autòmats Industrials”

Per informació truqueu al 977741158

Mostrar més continguts